تاریخ انتشار خبر: 16 بهمن 1391 - ساعت 14:58:49
فرزندان ایرانیم

فرزندان ایرانیم

این کتاب، خاطرات طنز دوره ی آموزشی امیریان است. این دوره، دوره‌ای بوده‌است که صفرکیلومترها قبل از اعزام به جبهه آن‌را می‌گذراندند.

فرزندان ایرانیم

داوودامیریان

سوره مهر

اگر زیاد حوصله کتاب‌خواندن نداری فرزندان ایرانیم برای تو بهترین گزینه است؛ کوتاه و خنده دار. فقط مراقب باش این کتاب را درمقابل دیگران نخوانی چون ممکن است با صدای خنده‌‌ات، فکر کنند حالت خوب نیست!

 

این کتاب، خاطرات طنز دوره ی آموزشی امیریان است. این دوره، دوره‌ای بوده‌است که صفرکیلومترها قبل از اعزام به جبهه آن‌را می‌گذراندند.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]