تاریخ انتشار خبر: 16 بهمن 1391 - ساعت 14:07:11
مجموعه کتاب های اکبرکاراته

مجموعه کتاب های اکبرکاراته

نویسنده در این مجموعه خاطرات زندگی خود و دوستانش در‌جبهه را به صورت داستان‌های‌کوتاه طنز درآورده‌است.

مجموعه کتاب های اکبرکاراته/محسن صالحی نجف آبادی

نویسنده در این مجموعه خاطرات زندگی خود و دوستانش در‌جبهه را به صورت داستان‌های‌کوتاه طنز درآورده‌است.

 

پنج جلدی که تاکنون از این مجموعه منتشرشده‌اند عبارتند از: « اکبرکاراته و خرش»، «اکبرکاراته وآقایون‌کچل»، « اکبرکاراته و فسقلی‌های شکمو»، « اکبرکاراته و بچه‌ننه‌ها» و « اکبرکاراته به تهران میرود

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]