تاریخ انتشار خبر: 16 بهمن 1391 - ساعت 14:14:25
گردان چهار نفره

گردان چهار نفره

احمد دهقان با این کتاب شما را وارد یک عملیات شناسایی تمام‌عیار می‌کند. عملیاتی که در آن 4نفر از بچه‌های واحد شناسایی باید به قلب دشمن بزنند و...

گردان چهار نفره

احمد دهقان 

سوره مهر

احمد دهقان با این کتاب شما را وارد یک عملیات شناسایی تمام‌عیار می‌کند. عملیاتی که در آن 4نفر از بچه‌های واحد شناسایی باید به قلب دشمن بزنند و سرنوشت عملیات پیش رو به کار آن‌ها بستگی دارد؛ اما در این عملیات اتفاقات غیرمنتظره‌ای می‌افتد.

 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]