تاریخ انتشار خبر: 17 بهمن 1391 - ساعت 22:28:40
اخلاق یهودی وتمدن غرب

اخلاق یهودی وتمدن غرب

نویسنده، ضمن معرفی منابع دینی یهود و برخی از ویژگی‌های این قوم، تاریخچة شکل‌گیری تمدن غرب مدرن و مبانی نمادهای مدرنیسم را شرح می‌دهد و در پایان به نتیجه‌گیری می‌پردازد.

اخلاق یهودی وتمدن غرب,محمدباقر رکنی, مجموعه مطالعات فرهنگی

معنای تحت‌اللفظی صهیونیسم گرایش و علاقه به صهیون است، اما این واژه از اواخر قرن 19 میلادی بیشتر یک ایدئولوژی و اندیشة سیاسی افراطی مبتنی بر آموزه‌های یهودیت تحریف‌شده است که اعتقاد به برتری نژادی قوم یهود و تسلط همه‌جانبه بر اقوام غیریهود از اصول اولیه آن است.

 

نویسنده، ضمن معرفی منابع دینی یهود و برخی از ویژگی‌های این قوم، تاریخچة شکل‌گیری تمدن غرب مدرن و مبانی نمادهای مدرنیسم را شرح می‌دهد و در پایان به نتیجه‌گیری می‌پردازد.

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]