تاریخ انتشار خبر: 17 بهمن 1391 - ساعت 22:32:54
اسطوره‌های صهیونیستی در سینما

اسطوره‌های صهیونیستی در سینما

در این کتاب کوشیده شده است برخی از اساسی‌ترین اسطوره‌ها و افسانه‌هایی که سینمای صهیونیستی سعی در ترویج آن‌ها دارد آورده شود.

اسطوره‌های صهیونیستی در سینما/محمدحسین فرج‌نژاد/ موعود

یکی از حربه‌های صهیونیست جهانی برای تهاجم فرهنگی به تمدن‌ها استفاده از هنر، بالاخص حوزة سینما، می‌باشد. در این کتاب کوشیده شده است برخی از اساسی‌ترین اسطوره‌ها و افسانه‌هایی که سینمای صهیونیستی سعی در ترویج آن‌ها دارد آورده شود.

 

یکی از خصوصیات متمایز این کتاب ارائة تعریفی جدید از روند تاریخ جهان و سیر شکل‌گیری اساطیر در طول تاریخ است. مطالب این کتاب عمدتاً مقالات «اسطوره‌های صهیونیستی» هستند که در نشریه «رواق هنر و اندیشه» منتشر شده‌اند و نویسنده تحلیل‌های بیشتری به آن‌ها اضافه کرده و آن‌ها را در قالب کتاب منتشر نموده است.

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]