تاریخ انتشار خبر: 17 بهمن 1391 - ساعت 20:34:45
پروتکل‌های رهبران یهود

پروتکل‌های رهبران یهود

در سال 1897 میلادی در شهر بال سوئیس کنفرانسی با ریاست هرتزل (پایه‌گذار صهیونیسم) برگزار شد و طی آن کنفرانس پروتکل‌ها و قوانینی در مورد حاکمیت جهان به تصویب رسید.البته این کتاب تلخیصی است از کتاب اصلی پروتکل‌های یهود.

پروتکل‌های رهبران یهود/عجاج نویهض، حمیدرضا شیخی/ آستان قدس رضوی

در سال 1897 میلادی در شهر بال سوئیس کنفرانسی با ریاست هرتزل (پایه‌گذار صهیونیسم) برگزار شد و طی آن کنفرانس پروتکل‌ها و قوانینی در مورد حاکمیت جهان به تصویب رسید. پلیس مخفی تزار روس به آن کنفرانس هجوم آورد و توانست اسناد و اوراقی از آن‌ها به دست آورد. بعدها این پروتکل‌ها، در سال 1905، توسط یک نویسندة روسی از زبان عبری به روسی ترجمه شد. در سال 1917 این پروتکل‌ها توسط یک روزنامه‌نگار انگلیسی به این زبان ترجمه شد.

 

مفاد این پروتکل‌ها نشان‌دهنده نقشة شومی است که رهبران یهود برای تسلط بر جهان در سر می‌پرورانند. به عنوان نمونه، در این پروتکل‌ها به راهبردهایی که موجب انحصار سرمایه در دست یهودیان شود اشاره شده است. البته این کتاب تلخیصی است از کتاب اصلی پروتکل‌های یهود.

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]