تاریخ انتشار خبر: 17 بهمن 1391 - ساعت 22:37:30
یوسرائیل و صهیوناکراسی 

یوسرائیل و صهیوناکراسی 

می‌گویند که آمریکا را نباید ایالات متحدة آمریکا خواند، بلکه باید آن را ایالات متحدة اسرائیل (یوسرائیل) نامید. این کتاب به بخشی از این حقایق و نیز مطالبی پیرامون این موضوع پرداخته و در این راستا از منابع آمریکایی، اسرائیلی و انگلیسی استفاده کرده است.

یوسرائیل و صهیوناکراسی

سیدهاشم میرلوحی

نشر معارف

مؤلف این کتاب می‌نویسد: «بعضی از آمریکایی‌ها با ارائه اسناد، مدارک و دلایل متقن اظهار می‌دارند که آمریکا چنگال جهودان صهیونیست است و در حقیقت دمکراسی (و یا مردم‌سالاری و حکوت مردم بر مردم) در آمریکا حاکم نیست، بلکه زایناکراسی (صهیون‌سالاری)، یعنی سلطة صهیونیسم برمردم، حاکم است و آمریکا سیطرة جهودان صهیونیست می‌باشد.

 

لذا می‌گویند که آمریکا را نباید ایالات متحدة آمریکا خواند، بلکه باید آن را ایالات متحدة اسرائیل (یوسرائیل) نامید. این کتاب به بخشی از این حقایق و نیز مطالبی پیرامون این موضوع پرداخته و در این راستا از منابع آمریکایی، اسرائیلی و انگلیسی استفاده کرده است.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]