تاریخ انتشار خبر: 17 بهمن 1391 - ساعت 21:41:41
صهیونیسم و نقد تاریخ‌نگاری معاصر غرب

صهیونیسم و نقد تاریخ‌نگاری معاصر غرب

نویسنده این کتاب با پیش‌فرض اینکه «تاریخ‌نویسی معاصر اروپا در دفاع از صهیونیسم بر حفظ منافع استعمارگران مبتنی می‌باشد» این روش تاریخ‌نگاری را نقد و تحلیل می‌کند.


صهیونیسم و نقد تاریخ‌نگاری معاصر غرب

محمدامیر شیخ‌نوری

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

همیشه با واژه صهیونیست ذهن‌ها متبادر قتل، تجاوز، ترور، تخریب و ویرانگری می‌شود که نشان‌دهنده جنایات صهیونیست‌هاست.

 

 

حرکت صهیونیستی در آغاز بر اساس توطئه و دسیسه بنیان گذاشته شد و سپس با حیله و فریب و اتکا به قدرت‌های امپریالیستی شکل گرفت و سرانجام با توسل به زور و اعمال جنایت توانست دولت صهیونیستی اسرائیل را به وجود آورد. تاریخ‌نگاران غربی همیشه در تلاش بودند به قدرت رسیدن صهیونیسم در قالب اسرائیل را توجیه کنند. لذا نویسنده این کتاب با پیش‌فرض اینکه «تاریخ‌نویسی معاصر اروپا در دفاع از صهیونیسم بر حفظ منافع استعمارگران مبتنی می‌باشد» این روش تاریخ‌نگاری را نقد و تحلیل می‌کند.

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]