تاریخ انتشار خبر: 17 بهمن 1391 - ساعت 21:44:02
صهیونیسم مسیحی

صهیونیسم مسیحی

در این تحقیق تلاش شده است، ضمن واکاوی سابقه و ریشه‌های تاریخی مسیحیان صهیونیست، به جایگاه این گروه و جریان در صحنة‌ سیاست داخلی و خارجی آمریکا اشاره شود و در نهایت به معرفی مؤسسات و سازمان‌های صهیونیسم مسیحی در آمریکا پرداخته شود.

صهیونیسم مسیحی/ محمد رجبی/ مرکز اسناد انقلاب اسلامی

هرچند صهیونیسم مسیحی پدیده‌ای نو در سیاست به شمار می‌رود، ولی ریشه‌هایی در تاریخ نیز دارد. گروهی پیدایش صهیونیسم مسیحی را با وقوع پروتستانیسم هم‌زمان می‌دانند. با آغاز قرن بیستم صهیونیسم مسیحی به جریانی قابل تعریف مبدل گردید و نقش مؤثری را در مناسبات سیاسی‌ـ‌اجتماعی ایالات متحده بر عهده گرفت.

 

این جریان تلاش کرد با افزایش بودجة‌ نظامی و ارتقای توان نظامی ایالات متحدة آمریکا از خودش دفاع کند. این گروه با در دست گرفتن تبلیغات و جهت‌دهی به تفکرات عمومی در صدد پیروزی کاندیداهای محافظه‌کار و مقابله با کشورهای کمونیستی و اسلامی برآمده است. در این تحقیق تلاش شده است، ضمن واکاوی سابقه و ریشه‌های تاریخی مسیحیان صهیونیست، به جایگاه این گروه و جریان در صحنة‌ سیاست داخلی و خارجی آمریکا اشاره شود و در نهایت به معرفی مؤسسات و سازمان‌های صهیونیسم مسیحی در آمریکا پرداخته شود.

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]