تاریخ انتشار خبر: 17 بهمن 1391 - ساعت 20:46:23
نقش‌آفرینی یهودیان مخفی در مسیحیت

نقش‌آفرینی یهودیان مخفی در مسیحیت

یکی از مؤثرترین رویدادهای سیاسی جهان نفوذ صهیونیسم در مسیحیت است. کتاب حاضر این نفوذ و اثرات آن را با هدف شناساندن یهودیان مسیحی‌نما و صهیونیسم مسیحی تبیین و تشریح کرده است.

یکی از مؤثرترین رویدادهای سیاسی جهان نفوذ صهیونیسم در مسیحیت است. کتاب حاضر این نفوذ و اثرات آن را با هدف شناساندن یهودیان مسیحی‌نما و صهیونیسم مسیحی تبیین و تشریح کرده است.

نویسنده این کتاب نحوه نفوذ «یهودیان مخفی» در میان مسیحیان از سال‌های اولیه تولد این آیین تا عصر حاضر را شرح می‌دهد. وی همچنین می‌کوشد تشریح نماید که چگونه فیلسوفان یهود توانسته‌اند با استفاده از نظریات و آرای فلسفی خویش افکار و عقاید دیانت مسیحیت را تغییر دهند و به این وسیله حتی بر سیاست‌های جهانی نیز تأثیر بگذارند. عناوین مباحث مندرج در کتاب عبارت‌اند از: نقش پولس یاشائول در تحریف دیانت مسیحی، نقش یهودیان مخفی در تحریف کلیسای کاتولیک، یهودیان مخفی در اندلس (مارانوس‌ها) و یهودیان مخفی و آثار آن‌ها در کلیسای پروتستانی.

نقش‌آفرینی یهودیان مخفی در مسیحیت/ یوسف الرشاد/ نشر موعود

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]