تاریخ انتشار خبر: 17 بهمن 1391 - ساعت 22:48:41
بررسی تطبیقی نظریه‌های ولایت فقیه

بررسی تطبیقی نظریه‌های ولایت فقیه

این کتاب با هدف تبیین دو نظریه دربارۀ ولایت فقیه، یعنی نظریۀ «انتخاب» و «انتصاب» نگارش شده و تفاوت‌ها و اشتراکات این دو نظریه و نقش مردم در حکومت بر اساس نظریه‌های یادشده در کتاب بازگو شده است.

بررسی تطبیقی نظریه‌های ولایت فقیه

شریف لک‌زاده

انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ1، سال 85

این کتاب با هدف تبیین دو نظریه دربارۀ ولایت فقیه، یعنی نظریۀ «انتخاب» و «انتصاب» نگارش شده است.

تفاوت‌ها و اشتراکات این دو نظریه و نقش مردم در حکومت بر اساس نظریه‌های یادشده در کتاب بازگو شده است. وجه اشتراک هر دو نظریه تأکید بر قانون و قانون‌گرایی است.

 

 

طرح بحث مطبوعات به عنوان یکی از چالش‌های هر دو نظریه مورد توجه است و در این رابطه به اصل آزادی مطبوعات پرداخته شده است.

 

بحث اختلافی دیگر دربارۀ حوزۀ اختیارات ولی فقیه است. سؤال اینجاست که آیا اختیارات او همان اختیارات پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) است؟

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]