تاریخ انتشار خبر: 17 بهمن 1391 - ساعت 22:50:07
بنیان حکومت در اسلام

بنیان حکومت در اسلام

این اثر حکومت را در سه نظام دمکراسی، نظام شورایی و نظام مبتنی بر ولایت فقیه مورد بررسی قرار داده است و ویژگی‌های حکومت شکل‌گرفته بر مبنای نظام مبتنی بر ولایت فقیه را بیان نموده است.

بنیان حکومت در اسلام

نویسنده: سید کاظم یزدی

مترجم: حسن طارمی راد

انتشارات کاشف

چاپ1، سال1390

این اثر حکومت را در سه نظام دمکراسی، نظام شورایی و نظام مبتنی بر ولایت فقیه مورد بررسی قرار داده است و ویژگی‌های حکومت شکل‌گرفته بر مبنای نظام مبتنی بر ولایت فقیه را بیان نموده است.

 

در این کتاب دربارۀ مسئلۀ استبداد حکومتی، در کنار معرفی نظام دمکراسی و تبیین کاستی‌های آن، اشاره‌ای کوتاه شده است.

 

نویسنده در بحث نظام شورایی به مسئلۀ جمع بین ولایت فقیه و شورا از طریق گزینش فقها پرداخته است.

 

در بخش ولایت فقیه، پس از ذکر گزیده‌هایی از بیانات امام خمینی (ره) پیرامون مسئلۀ ولایت فقیه، به اثبات ولایت فقیه و شرایط ولایت برای فقیه پرداخته شده است.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]