تاریخ انتشار خبر: 17 بهمن 1391 - ساعت 22:51:27
چالش‌های فکری نظریۀ ولایت فقیه

چالش‌های فکری نظریۀ ولایت فقیه

این اثر به جهت انسجام هندسۀ مطلوب پرسش‌هایی را ذیل سه مفهوم ولایت، انتصاب و فقیه در سه بخش کلی مطرح کرده است.

چالش‌های فکری نظریۀ ولایت فقیه

مصطفی جعفرپیشه فرد

انتشارات بوستان کتاب

چاپ پنجم، 1390

بررسی و پاسخ‌گویی به پرسش‌های اساسی که در مورد اندیشۀ ولایت انتصابی فقیه مطرح می‌شود بر عهدۀ این اثر است که این امر سبب رفع تناقض‌نمایی در این گزارۀ نظری شده است.

این اثر به جهت انسجام هندسۀ مطلوب پرسش‌هایی را ذیل سه مفهوم ولایت، انتصاب و فقیه در سه بخش کلی مطرح کرده است.

 

 

در زمینۀ ولایت وجه مشترک همۀ نقدها نامعقول و تحقق‌ناپذیر بودن نظامِ مبتنی بر ولایت از سویی و تناقض‌نما بودن ولایت و جمهوریت از دیگر سو می‌باشد. در بخش دیگر به بررسی مفهوم «انتصاب» یعنی عام بودن نصب پرداخته شده است. با طرح سه شبهه پراهمیت ذیل واژۀ «فقیه» مباحث کتاب پایان می‌پذیرد.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]