تاریخ انتشار خبر: 17 بهمن 1391 - ساعت 22:55:23
مبانی حکومت اسلامی

مبانی حکومت اسلامی

ولایت فقیه از معارف اسلامی است که امروزه در میان اندیشه‌های سیاسی مورد توجه متفکران این حوزه قرار گرفته است.

مبانی حکومت اسلامی

حسین جوان آراسته

انتشارات بوستان کتاب

چاپ هفتم، 1388، 4200

ولایت فقیه از معارف اسلامی است که امروزه در میان اندیشه‌های سیاسی مورد توجه متفکران این حوزه قرار گرفته است.

چارچوب مباحث در بیان این اثر با هندسه‌ای مطلوب سبب فهم بیش از پیش منطق ولایت فقیه شده است.

 

 

از این رو در ابتدا تبیین و نقد دو مقولۀ سکولاریسم و مردم‌سالاری طرح شده است. پس از آن، نویسنده مسئلۀ حاکمیت و ولایت را از نظر اسلام راه جایگزین برای ادارۀ جامعه می‌داند. در نهایت هم با تبیین انتصابی بودن یا انتخابی بودن ولی فقیه بحث را به پایان می‌رساند.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]