تاریخ انتشار خبر: 17 بهمن 1391 - ساعت 22:58:39
ظریۀ سیاسی اسلام

ظریۀ سیاسی اسلام

تفاوت قوانین اسلامی با قوانین مادی غرب در ارتباط قوانین اسلامی با ربوبیت الهی است که همین ارتباط سبب تفسیری نو از آزادی شده است. طرح مبسوط این مسائل و مسئلۀ رویارویی قانون اسلامی با دنیای غرب از مختصات منحصر به فرد این کتاب می‌باشد.

 

تفاوت قوانین اسلامی با قوانین مادی غرب در ارتباط قوانین اسلامی با ربوبیت الهی است که همین ارتباط سبب تفسیری نو از آزادی شده است. طرح مبسوط این مسائل و مسئلۀ رویارویی قانون اسلامی با دنیای غرب از مختصات منحصر به فرد این کتاب می‌باشد.

 

از دیگر مسائل مهم در تشکیل حکومت دینی قاطعیت در اجرای مقررات اسلامی است که تحت عنوان حقیقت خشونت اهمیت پیدا می‌کند.

 

مراتب زمامداری و نسبت ولایت فقیه با سازمان حکومت اسلامی دو مسئله‌ای هستند که تفسیر صحیح از آن‌ها سبب دفع عمدۀ پرسش‌ها ذیل اندیشۀ ولایت فقیه می‌شوند.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]