تاریخ انتشار خبر: 17 بهمن 1391 - ساعت 23:00:06
نگاهی گذرا به نظریۀ ولایت فقیه 

نگاهی گذرا به نظریۀ ولایت فقیه 

این اثر توانسته است نیاز مهم فوق را در بیانی شیوا و انسجامی ساده رفع نماید. تبیین مسائلی همچون سکولاریسم، دمکراسی و حاکمیت اسلامی این امر را به خوبی معلوم می‌سازد.

نگاهی گذرا به نظریۀ ولایت فقیه

محمدتقی مصباح یزدی

مؤسسۀ امام خمینی (ره)، چاپ 23، سال 1389، 2000

پیچیدگی مسئلۀ ولایت فقیه از یک سو و اهمیت طرح آن در بین اقشار مختلف جامعه از سویی دیگر سبب می‌شود که نیاز بیان آن با تمام زوایا و نکات کلیدی به روشی فراگیر و منسجم بیش از پیش احساس شود.

 

این اثر توانسته است نیاز مهم فوق را در بیانی شیوا و انسجامی ساده رفع نماید. تبیین مسائلی همچون سکولاریسم، دمکراسی و حاکمیت اسلامی این امر را به خوبی معلوم می‌سازد.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]