تاریخ انتشار خبر: 17 بهمن 1391 - ساعت 23:01:50
ولایت فقیه: ولایت، فقاهت و عدالت

ولایت فقیه: ولایت، فقاهت و عدالت

تفکر با رویکردهای معرفتی و تفسیری از خصیصه‌های مؤلف کتاب می‌باشد. این نوع نگرش در اندیشه‌ای سیاسی همچون ولایت فقیه سبب طرح مباحثی کلان و نکاتی مهم گشته است.

ولایت فقیه: ولایت, فقاهت و عدالت

عبدالله جوادی آملی، محمد محرابی

مرکز نشر اسرا، چاپ 13، سال 1390، 11000

«نظام ولایی یک نوع دمکراسی ویژه و حکومت مردمی خاص است که در آن محور قانون‌گذاری وحی الهی است.»

تفکر با رویکردهای معرفتی و تفسیری از خصیصه‌های مؤلف کتاب می‌باشد. این نوع نگرش در اندیشه‌ای سیاسی همچون ولایت فقیه سبب طرح مباحثی کلان و نکاتی مهم گشته است.

 

 

آغاز مباحث با تبیینی از حقیقت انسان، در کنار مفاهیمی همچون آزادی است که مخاطب را در تحلیل مسائل سیاسی با نگرش معرفتی آشنا می‌سازد. بیان مسئله تمایز ولایت فقیه با وکالت فقیه نوآوری مهم این اثر است که برخاسته از تلفیق استنباط فقهی با رویکرد معرفتی است.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]