تاریخ انتشار خبر: 17 بهمن 1391 - ساعت 23:04:21
ولایت فقیه از دیرباز تا امروز

ولایت فقیه از دیرباز تا امروز

بیان سیر تاریخی مسئلۀ ولایت فقیه در کتب فقهی شیعه که دغدغۀ کتاب حاضر است سبب پاسخ‌گویی به پرسشی مهم پیرامون ولایت فقیه شده است.

ولایت فقیه از دیرباز تا امروز

مهدی ابوطالبی

مؤسسۀ ولاء

چاپ اول، 1390، 3500

طی قرون متمادی در عصر غیبت مسئلۀ ولایت فقیه در منابع فقهی شیعی مطرح بوده است که بیانگر اهمیت آن در مکتب اسلامی است.

 

 

از این رو در این اثر با بررسی سده‌های مختلف تاریخ فقه شیعی به این نتیجه می‌رسیم که طلیعۀ بحث ولایت فقیه از زمان شیخ مفید و شیخ طوسی در مکتب فقها مطرح بوده است.

 

بیان سیر تاریخی مسئلۀ ولایت فقیه در کتب فقهی شیعه که دغدغۀ کتاب حاضر است سبب پاسخ‌گویی به پرسشی مهم پیرامون ولایت فقیه شده است.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]