تاریخ انتشار خبر: 17 بهمن 1391 - ساعت 23:13:05
زندگی + خوشبختی: ویژگیها، تفاوتها و نیازهای عاطفی زنان و مردان

زندگی + خوشبختی: ویژگیها، تفاوتها و نیازهای عاطفی زنان و مردان

کتاب حاضر نثری است روان و کوتاه در راستای رسیدن به ارمغان خوشبختی در زندگی زناشویی. نویسنده ابتدا به اهمیت آگاهی از ویژگی های متفاوت زنان و مردان می‌پردازد.

کتاب حاضر نثری است روان و کوتاه در راستای رسیدن به ارمغان خوشبختی در زندگی زناشویی. نویسنده ابتدا به اهمیت آگاهی از ویژگی های متفاوت زنان و مردان می‌پردازد و سپس در بخش نخست کتاب تفاوتهای زن و مرد را در ابعاد و زوایای مختلفی همچون: تفاوت در احساسات، تفاوت در کلام، تفاوت در نحوه ی مقابله با استرس، تفاوت در کلی نگری و جزئی نگری و تفاوت در رفتار جنسی بررسی میکند.

 

پس از تبیین این تفاوت ها نیازهای عاطفی مشترک بین زن و مرد را تحلیل میکند و مواد خام محصولی به اسم خوشبختی را ارائه میدهد. نیازهای عاطفی مشترک که در این کتاب به آنها پرداخته شده اند عبارت اند از: عشق و محبت، توجه، قدرشناسی، اعتماد، درک، احساس ارزشمندی و...

 

این کتاب را مجتبی حیدری به رشته تحریر در آورده و مؤسسه امام خمینی(ره) آنرا منتشر نموده است.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]