تاریخ انتشار خبر: 17 بهمن 1391 - ساعت 23:14:29
همسران سازگار 

همسران سازگار 

شناخت عامل سازگاری میان زن و شوهر و راهکارها، مهارت ها و فنون پیدایش و بقای آن، همچنین آسیب شناسی آن از مهمترین مسائلی است که نگارنده را به بررسی این مهم رهنمون کرده است. این کتاب در این زمینه گام های بسیار خوبی را برداشته است.

برای رسیدن به آسایش و آرامش در کنار همسر به عنوان هدف ازدواج،سازگاری نقش بسزایی دارد. یکی از مهمترین دغدغه های جوانان جویای همسر و پدران و مادرانی که میخواهند وظیفه ی تزویج فرزندان را انجام دهند، یافتن شریکی برای زندگی مشترک است، که روحیه توافق و انطباق داشته باشد.

از این رو شناخت عامل سازگاری میان زن و شوهر و راهکارها، مهارت ها و فنون پیدایش و بقای آن، همچنین آسیب شناسی آن از مهمترین مسائلی است که نگارنده را به بررسی این مهم رهنمون کرده است. این کتاب در این زمینه گام های بسیار خوبی را برداشته است.

 

 

این کتاب به قلم محمد علی حسین زاده و توسط مؤسسه امام خمینی(ره) منتشر گردیده است.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]