تاریخ انتشار خبر: 22 بهمن 1391 - ساعت 22:28:45
پس از پنجاه سال پژوهشی تازه پیرامون قیام حسین(ع)

پس از پنجاه سال پژوهشی تازه پیرامون قیام حسین(ع)

مهمترین نکته‌ی کتاب حاضر رویکرد عبرت جویانه‌ی آن است، تاریخ اگر عبرت جویانه تحلیل شود مانند چراغی است که راه را برای آیندگان روشن میکند.

پس از پنجاه سال پژوهشی تازه پیرامون قیام حسین(ع)

سید جعفر شهیدی

دفتر نشر فرهنگ اسلامی

بیان حقایق تاریخی قیام اباعبد الله الحسین(ع) بخش اصلی این کتاب است. نوع برخورد دکتر شهیدی با تاریخ و تحلیل حادثه عاشورا نو و بدیع میباشد. ایشان در این اثر چرایی حادثه عاشورا را مورد بررسی قرار میدهند و درصدد بیان رخداد تاریخی به تنهایی نیستند. از آنجایی که ایشان معتقد است حادثه ها مانند حلقه های زنجیر به هم پیوسته اند و هریک دیگری را دربردارد، نقطه‌ی عزیمت تحلیل تاریخ عاشورا را صدر اسلام قرار داده و به علت شناسی عاشورا پرداخته است.

مهمترین نکته‌ی کتاب حاضر رویکرد عبرت جویانه‌ی آن است، تاریخ اگر عبرت جویانه تحلیل شود مانند چراغی است که راه را برای آیندگان روشن میکند.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]