تاریخ انتشار خبر: 22 بهمن 1391 - ساعت 23:29:56
کتاب تاملی در نهضت عاشورا

کتاب تاملی در نهضت عاشورا

نویسنده در این کتاب خواسته به مسائلی که در زمینه عاشورا مطرح است به صورت جامع و گذرا به تمامی آنها بپردازد و با احاطه­ای که در این زمینه دارد توانسته کتابی مختصر و جامع را پدید آورد که خواننده با مطالعه آن نسبت به تمامی ابعاد عاشورا اطلاع پیدا کند.

تاملی در نهضت عاشورا

رسول جعفریان

نشر علم

رسول جعفریان از پرکارترین و دقیق ترین متخصصین تاریخ می­باشد که با تالیف کتب متعدد با اسلوب جدید در زمینه تاریخ اسلام توانست جایگاه ویژه­ای را در میان متخصصین این علم کسب کند.

نویسنده در این کتاب خواسته به مسائلی که در زمینه عاشورا مطرح است به صورت جامع و گذرا به تمامی آنها بپردازد و با احاطه­ای که در این زمینه دارد توانسته کتابی مختصر و جامع را پدید آورد که خواننده با مطالعه آن نسبت به تمامی ابعاد عاشورا اطلاع پیدا کند.

 

 

آن چیزی که نویسنده در این کتاب به دنبال آن است ارائه گزارشی صحیح و مستند از واقعه عاشورا و اربعین حضرت و بررسی حکمت و آثار قیام و شهادت حضرت می­باشد که ناگزیر برای این هدف به بررسی منابع دسته اول عاشورا و تحریفاتی که در این زمینه اتفاق افتاده بصورت مختصر پرداخته است.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]