تاریخ انتشار خبر: 22 بهمن 1391 - ساعت 23:34:02
سخنان حسین بن علی (ع) از مدینه تا کربلا

سخنان حسین بن علی (ع) از مدینه تا کربلا

کتاب حاضر با واکاوی ابعاد گوناگون واقعه عاشورا و فلسفه نهضت حضرت حسین درصدد است که حقیقت تاریخی این واقعه را با استناد به سخنان امام حسین(ع) بیان کند.

سخنان حسین بن علی (ع) از مدینه تا کربلا

محمد صادق نجمی

بوستان کتاب قم

کتاب حاضر با واکاوی ابعاد گوناگون واقعه عاشورا و فلسفه نهضت حضرت حسین درصدد است که حقیقت تاریخی این واقعه را با استناد به سخنان امام حسین(ع) بیان کند.

 

 

مهم ترین راه در شناسایی زوایای گوناگون قیام کربلا، مطالعه سخنانی است که حسین بن علی(ع) از مدینه تا کربلا، ایراد فرموده و در خلال آنها فلسفه قیام و بسیاری از مسائل دیگر را تشریح کرده است. از ویژگی های این اثر تبیین وجوه گوناگون نهضت، حوادث و جریانها و چهره های حق و باطل است که از منابع دست اول تاریخی و متقن گردآوری شده اند.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]