تاریخ انتشار خبر: 22 بهمن 1391 - ساعت 23:37:00
فرهنگ عاشورا

فرهنگ عاشورا

فرهنگ‌نامه‌ی حاضر یک مجموعه یک جلدی، مختصر و کاربردی است که حاوی لازمترین دانستنیها پیرامون موضوعات مربوط به نهضت امام حسین علیه السلام چه در عصر حادثه، چه زمانهای پس از آن تا به امروز می‌باشد.

فرهنگ عاشورا

جواد محدّثی

نشر معروف

فرهنگ‌نامه‌ی حاضر یک مجموعه یک جلدی، مختصر و کاربردی است که حاوی لازمترین دانستنیها پیرامون موضوعات مربوط به نهضت امام حسین علیه السلام چه در عصر حادثه، چه زمانهای پس از آن تا به امروز می‌باشد.

 

مدخلهای این اثر که به تربیب حروف الفبا نگاشته شده اند، اشخاص، گروه‌ها، مکان‌ها،کتاب‌ها، اصطلاحات، سنت‌ها، شعائر، تعالیم مکتبی و... را شامل می‌شود. یکی از نکات حائز اهمیت این کتاب برقراری نظام ارتباطی بین موضوعات این فرهنگ‌نامه است که در پایان اغلب مطالب مربوط به هر عنوان، نویسنده ارجاعاتی به کلمات دیگر داده است که در جای جای این کتاب مورد بحث قرار گرفته اند.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]