تاریخ انتشار خبر: 23 بهمن 1391 - ساعت 21:01:46
تبین جامعه شناختی واقعه کربلا

تبین جامعه شناختی واقعه کربلا

این کتاب با تاکید بر مفهوم تغییر اجتماعی، سعی کرده که تبیین با رویکرد تغییرات اجتماعی برای چرایی رخداد عاشورا فراهم کند.

تبین جامعه شناختی واقعه کربلا

 

شمس الله مریجی

 

انتشارات موسسه امام خمینی (ره)

 

تبیین جامعه‏ شناختی واقعه کربلا» نوشته شمس‏الله مریجی است که در سال (1386) توسط موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی منتشر شده است. این کتاب با تاکید بر مفهوم تغییر اجتماعی، سعی کرده که تبیین با رویکرد تغییرات اجتماعی برای چرایی رخداد عاشورا فراهم کند.

، حادثه عاشورا از نگاه نویسنده نقطه آغازین خاصی دارد که مبدا و منتهای کتاب و غایت نوشتن آن به دنبال تبیین این مبادی است. 

 

 

 

]نویسنده[ جریان سقیفه را به عنوان نخستین گام و اصحاب سقیفه را مهمترین عامل و کارگزار در جهت تغییر ارزش‏ها می‏دانیم... دگرگونی، جامعه نبوی را تا آنجا در نوردید که پس از نیم قرن، مردمی که خود را امت محمد (ص) می‏نامیدند، در سرزمین کربلا جنایتی انجام دادند که زمین و آسمان در عزای مصیبت آن تا قیامت مویه کنان‏اند و به اعتقاد ما ریشه این دگرگونی و تحول را باید در سقیفه جستجو کرد)

 

 

در مجموع کتاب خواندنی وپر محتوایی است.برای کسانی که علاقه مندند حادثه کربلا را با مفاهیم مدرن به نظاره بنشینند قابل توصیه است....).

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]