تاریخ انتشار خبر: 23 بهمن 1391 - ساعت 22:06:06
مراقبه های عاشورایی

مراقبه های عاشورایی

این اثر که در سه بخش تنظیم شده است به موضوعاتی مانند "شناخت عاشورا"، "مراقب‌های عاشورا" و "مراقبه‌های عاشورایی هنرمندان" می‌پردازد.

مراقبه های عاشورایی

محمد مهدی امیر باقری

کتاب فردا

درست است که از حادثه عاشورا قرن ها می گذرد، اما عاشورا حادثه ای جاری در تاریخ است. هرسال که عاشورا فرامی رسد، لازم است که با یک سلسله مراقبه ها و محاسبه های خاص، به استقبال این موسم شریف برویم؛ چرا که  برای درک عاشورای هر ساله مانند درک شب قدر، مراقبه های تازه و مخصوص آن سال لازم است.

 

عبور از این مراحل فقط با دمیدن روح جدید عاشورا در جامعه ی شیعه اتفاق می افتد. لذا هر سال باید به استقبال عاشورای جدیدی که می آید و آن بذر ابتلای که در قلوب شیعه پاشیده می شود، رفت.این بذر بسیار مبارک و میمون است و باید به صورت جمعی و فردی به استقبال آن برویم و سعی کنیم مراقبه هایی را طراحی کنیم که ذائقه ی جامعه ی شیعه در این ایام بتواند آن صلوات و رحمتی که خداوند، بر سیدالشَِهداء می فرستند را بچشد و با چشیدن این صلوات، گذار ما از این ابتلای سنگین در فتنه ی اتحاد احزاب کفر و شرک و نفاق، با عافیت و آسایش محقق گردد.

 

این اثر که در سه بخش تنظیم شده است به موضوعاتی مانند "شناخت عاشورا"، "مراقب‌های عاشورا" و "مراقبه‌های عاشورایی هنرمندان" می‌پردازد.

 

در مقدمه این کتاب به مبادی و مبانی تحلیل قیام عظیم عاشورا به عنوان یکی از مهم‌ترین وقایع تاریخ پرداخته شده و آمده است که "مقدمه ضروری تفسیر عاشورا، یافتن نقشه آن حرکت جامعی است که عاشورا در درون آن و بخاطر تکمیل شدن آن رخ داده است."

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]