تاریخ انتشار خبر: 23 بهمن 1391 - ساعت 23:14:58
فرهنگ سخنان امام حسین (ع)

فرهنگ سخنان امام حسین (ع)

کتاب شامل 440 حدیث و سخن از امام حسین (ع) که بصورت دسته بندی شده و منظم به عربی و ترجمه فارسی آورده شده است.

نام کتاب: فرهنگ سخنان امام حسین (ع)

نام نویسنده: محمد دشتی

ناشر: انتشارات امیر کبیر

بر اساس رهنمودهاي پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله، دین کامل الهی برپایه هاي همیشه استوار قرآن و عترت جاودانه است و براي همه انسان ها در تمام قرون و اعصار یک ضرورت غیر قابل انکار می باشد.

 

همواره هشدار داده اند که: « روي آوردن به قرآن فقط و یا گرایش به اهل  بیت علیهم السلام جداي از قرآن » تفکّري انحرافی و گرایشی خلاف اسلام ناب و دین کامل الهی است، تکامل و سعادت فرد و جامعه در پذیرش خط ثقلین، قرآن و عترت است.

کتاب شامل 440 حدیث و سخن از امام حسین (ع) که بصورت دسته بندی شده و منظم به عربی و ترجمه فارسی آورده شده است.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]