تاریخ انتشار خبر: 23 بهمن 1391 - ساعت 22:16:21
سوگنامه امام حسین (ع)

سوگنامه امام حسین (ع)

مجالس تعزيه و ذكر مصايب عترت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و به خصوص عزاداري براي سبط گرامي آن حضرت يعني سيدالشهدا حسين بن علي عليه السلام، به راستي مايه عزت، شرف و سرمايه فضيلت و افتخار است.

نام کتاب: سوگنامه امام حسین (ع)

نام نویسنده: سید عبدالحسین شریف الدین

ناشر: انتشارات امیر کبیر

مجالس تعزيه و ذكر مصايب عترت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و به خصوص عزاداري براي سبط گرامي آن حضرت يعني سيدالشهدا حسين بن علي عليه السلام، به راستي مايه عزت، شرف و سرمايه فضيلت و افتخار است.

 

چرا كه شهادت امام حسين عليه السلام، فرزندان، اقربا و ياران با وفاي آن حضرت با ويژگي هايي كه در تاريخ آمده، اسلام را پس ازآن كه توسط بني اميه، به ويژه معاويه و يزيد ... نفرين بر ايشان بادا- مشوه و زشت نموده بود آبرو بخشيد و از اين طريق آفتاب اسلام كه مي رفت با خصومت ورزي اولاد عبد شمس و عقده گشايي هاي بي رحمانه آل اميه و مروان، زير ابرهاي تيره جاهليت پنهان شود، دوباره درخشي شهادت امام حسين عليه السلام و يادآري مصيبت او و خاندانش بقاي آئين حقيقت اسلام را تضمين مي كند.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]