تاریخ انتشار خبر: 23 بهمن 1391 - ساعت 22:19:05
امام حسین (ع)از دیدگاه 114دانشمند جهان

امام حسین (ع)از دیدگاه 114دانشمند جهان

امام حسين (ع) با قيام خونين خود به همگان آموخت كه بايد در برابر همة شرك‌هاي عالم ايستادگي كرد. بنابراين بايد او را شناخت و آرمان‌هايش را از نو باز كرد. نگارنده در كتاب حاضر شخصيت و مقام امام حسين (ع) و عظمت واقعة عاشورا را از ديدگاه 114 انديشمندجهان نشان داده است.

امام حسین (ع)از دیدگاه 114دانشمند جهان

امیر حسین علیقلی

عابد

امام حسين (ع) با قيام خونين خود به همگان آموخت كه بايد در برابر همة شرك‌هاي عالم ايستادگي كرد. بنابراين بايد او را شناخت و آرمان‌هايش را از نو باز كرد. نگارنده در كتاب حاضر شخصيت و مقام امام حسين (ع) و عظمت واقعة عاشورا را از ديدگاه 114 انديشمندجهان نشان داده است.

 

امام حسين (ع) از ديدگاه دانشمندان شيعه، دانشمندان غربي و دانشمندان شرقي، چهاربخش اصلي كتاب را تشكيل مي‌دهد. از جملة اين دانشمندان مي‌توان به «آيت‌الله مرعشي نجفي»، «استاد مرتضي مطهري»، «محمد اقبال لاهوري»، «دكتر مصطفي شيبي»، «ابن رشد»، «چارلز ديكنز»، «جواهر لعل نهرو» و «جورج جرداق»، اشاره كرد.

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]