تاریخ انتشار خبر: 23 بهمن 1391 - ساعت 23:23:40
آثار و برکات امام حسین دردنیا

آثار و برکات امام حسین دردنیا

این کتاب بخشی از مجموعه روایات و احادیثی است که درباره بهره‏ها و فرخندگی‏های این جهانی وجود مقدس‏حضرت سیدالشهدا حسین بن علی (ع) به همت استاد فاضل و محدث آگاه جناب آقای سید هاشم ناجی موسوی ‏فراهم آمده است.

آثار و برکات امام حسین دردنیا

هاشم الناجی الموسوی الجرائری

نشر نیستان

این کتاب بخشی از مجموعه روایات و احادیثی است که درباره بهره‏ها و فرخندگی‏های این جهانی وجود مقدس‏حضرت سیدالشهدا حسین بن علی (ع) به همت استاد فاضل و محدث آگاه جناب آقای سید هاشم ناجی موسوی ‏فراهم آمده است.

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]