تاریخ انتشار خبر: 23 بهمن 1391 - ساعت 22:27:18
عاشورا پژوهی

عاشورا پژوهی

فصل اول کتاب با عنوان "ماخذ شناسي تاريخ امام حسين (ع) " سه مقاله را شامل مي شود: مقاله اول سند شناسي عاشورا، در اين مقاله به معرفي مشهورترين منابع در باره عاشورا پر داخته است.

عاشورا پژوهی

محمد صحتی سر دوردی

نشر خادم الرضا

عاشورا پژوهي با رويکردي به تحريف شناسي تاريخ امام  حسين (ع) نوشته محمد صحتي سردرودي

فصل اول کتاب با عنوان "ماخذ شناسي تاريخ امام حسين (ع) "  سه مقاله را شامل مي شود: مقاله اول سند شناسي عاشورا، در اين مقاله به معرفي مشهورترين منابع در باره عاشورا پر داخته است.

وي اين منابع را به دو دسته : مستقل (اختصاصي ) و غير مستقل تقسيم کرده است . منابع مستقل را نيز به متون نشر يافته و متون نشر نايافته  تقسيم و به ترتيب سال وفات نويسندگان، آنان را مرتب کرده است و در باره هر کتاب توضيح مختصري نيز آورده است.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]