تاریخ انتشار خبر: 26 بهمن 1391 - ساعت 02:05:21
عزاداری سنتی شیعیان

عزاداری سنتی شیعیان

این اثربه لحاظ آن که به مسأله مذهبي – اجتماعي مهم عزاداري پرداخته تلاش کرده تا جزئيات جالبي را در تاريخ عزاداري در روزگار گذشته و به خصوص روزگار ما ثبت کند.

عزاداری سنتی شیعیان

حسین معتمدی کاشانی

عصر ظهور

اثر هفت جلدي آقاي سيد حسين معتمدي که از روحانيون کاشاني است به لحاظ آن که به مسأله مذهبي – اجتماعي مهم عزاداري پرداخته و تلاش کرده است تا جزئيات جالبي را در تاريخ عزاداري در روزگار گذشته و به خصوص روزگار ما ثبت کند و مخصوصا در باره کاشان که مهد اين قبيل عزاداري ها و شهر هئيت هاي مذهبي است فراون سخن گفته اثري فوق العاده است.

 

 

جلد اول اين کتاب با 848 صفحه و 26 فصل تاريخ عزادري در همه جا و از جمله در کاشان است. در واقع غالب مطالب اين جلد مربوط به عزاداري در کاشان و آداب و سوم خاص آن و اسامي هيئت ها و عزاداري سقايي و مسائلي از اين قبيل است. به مناسبت از شمار فراواني از علماي کاشان هم ياد شده است. اين جلد در سال 1378 چاپ شده است.

 

جلد دوم عنوانش اين است: عزاداري سنتي شيعيان در بيوت علما و حوزه هاي علميه و کشورهاي جهان که 900 صفحه است. اين مجلد حاوي تاريخچه عزاداري در شهرهاي مختلف ايران است: قم، قزوين، مشهد، تهران، اصفهان، شيراز، شوشتر، دزفول، اهواز، خرمشهر، نجف، کربلا، کاظمين، سامرا، بصره، بحرين، کويت، عربستان سعودي، عمان. اين جلد در سال 79 چاپ شده است.

 

جلد سوم هم در 792 صفحه همان عنوان مجلد پيشين را دارد جز آن که مربوط به شهرها و کشورهاي ديگري است: تبريز، اردبيل، زنجان، بهبهان، خمين، نطنز، کرمان، سوريه، لبنان، هندوستان، پاکستان، افغانستان، ترکيه، تايلند، انگلستان، اين تا ص 400 است. بعد از آن از فصل شانزدهم تا بيست و پنجم تاريخ شروع عزاداري از اول و بحث روضه خواني از نظر ائمه و ثواب گريه کردن و آغاز سينه زني و زمان علني شدن شعارهاي شيعه و حکومت پهلوي و بي حجابي و جلوگيري از عزاداري و آغاز سياه پوشي براي امام حسين است.

 

جلد چهارم که 650 صفحه است در باره مدايح و مراثي و ذکرهاي نوحه سرايي سقايي براي چهارده معصوم خاصه شهداي کربلا از مدينه تا مدينه رايج بين دسته جات سقايي و سقاخوان هاي کاشان است.

 

دو جلد پنجم و ششم تا لحظاتي که اين سطور را مي نوشتم از صحافي در نيامده است. اما جلد هفتم که به بازار آمده مجموعه اي از فتاوي علما در باره عزاداري و کيفيت آن است که در باره قمه زني و غيره هم مطالب فراواني در آن آمده که خواندني است.

 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]