تاریخ انتشار خبر: 26 بهمن 1391 - ساعت 03:06:30
انقلاب کربلا

انقلاب کربلا

کتاب حاضر که حاصل تلاش چندین ساله نویسنده است، ابعاد مختلف این جریان و دیدگاه های مرتبط به آنرا به خوبی مورد بررسی قرار داده است.

انقلاب کربلا

عبدالمجید ناصری

موسسه امام خمینی

 

کتاب حاضر که حاصل تلاش چندین ساله نویسنده است، ابعاد مختلف این جریان و دیدگاه های مرتبط به آنرا به خوبی مورد بررسی قرار داده است.

 

نویسنده کوشیده است، از آغاز تا پایان، بی طرفی، روشمندی، ونیز دوری از تعصب، احساسات و باورهای شخصی رعایت شود. نگارنده بر اساس منابع تاریخی و اسلامی اهل سنت به شناسایی دیدگاه های گوناگون آنان در باره انقلاب کربلا پرداخته است و سپس با ارزیابی، ریشه یابی و تحلیل ان ها، در صورت مشاهده کاستی ها و اشتباهات،‌آن را با بهره گیری از مبانی پذیرفته انان به نقدو اصلاح کشانده و حقایق تاریخی مربوط را ارائه کرده است.

 

تحقیق حاضر در هشت فصل با عناوین خلافت یزید بن معاویه، انقلاب کربلا و مقوله اجتهاد، فلسفه انقلاب کربلا از دیدگاه اهل سنت؛ یزید بن معاویه و فاجعه کربلا، دخالت یا برائت، کرامات و پیامدهای انقلاب کربلا از دیدگاه اهل سنت، عالمان اهل سنت و مساله لعن یزید، حیات و کارنامه مخالفان لعن یزید و عزاداری امام حسین(ع) و اهل بیت مداری میان اهل سنت،‌ تدوین شده است.


 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]