تاریخ انتشار خبر: 26 بهمن 1391 - ساعت 01:15:16
آئین سوگواری

آئین سوگواری

امام صادق عليه السلام نقل شده كه فرمودند: «هنگامي كه حسين بن علي عليه السلام كشده شد، هفت آسمان و زمين هاي هفتگانه و آنچه در آنها و بين آنهاست و كساني كه در بهشت و جهنم از آفريده هاي پروردگارمان بودند آنچه كه ديده مي شود و آنچه كه ديده نمي شود، بر او گريستند».

آئین سوگواری

 سيد حبيب الله موسوي

  نشر حبیب

امام صادق عليه السلام نقل شده كه فرمودند: «هنگامي كه حسين بن علي عليه السلام كشده شد، هفت آسمان و زمين هاي هفتگانه و آنچه در آنها و بين آنهاست و كساني كه در بهشت و جهنم از آفريده هاي پروردگارمان بودند آنچه كه ديده مي شود و آنچه كه ديده نمي شود، بر او گريستند».

يكي از موضوعات مهم مربوط به نهضت عاشورا و قضاياي كربلا موضوع گريه براي امام حسين عليه السلام و اصحابش و اقامه ي عزاداري آن بزرگوار است.

اين موضوع به لحاظ اهميت، در طول ادوار تاريخ هميشه مورد بحث محققان، محدثان، علما و انديشمندان و شايد عموم مردم بوده و به صورت هاي مختلف ثبت شده است.

مرحوم علامه سيد محسن امين، عالم وارسته در همين رابطه با توجه به شبهات و اختلافات و القائاتي كه مخالفين بيان كرده اند، به خوبي در اين رابطه مطالب مهم و ارزشمندي را در كتاب گرانسنگ خويش به نام «اقناع اللآئم» ـ كتاب حاضر ترجمه ي آن است ـ به صورت مستدل مطرح كرده و در مقام پاسخ به اين شبهات برآمده و انصافاً حق مطلب را ادا نموده است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]