تاریخ انتشار خبر: 28 بهمن 1391 - ساعت 02:43:14
جرس فریاد می‌دارد 

جرس فریاد می‌دارد 

کتاب مجموعه 720 عزل عاشورايي است که از تمام اعصار و دوره هاي شعر فارسي جمع آوري شده؛ از فيض کاشاني، تا حميدرضا برقعي. جمع آوري جامع يک طرف قضيه اين کتاب است و روي ديگرش، فهرست بندي جالب آن مي باشد.

جرس فریاد می‌دارد

جواد هاشمی

شرکت کارآفرینان فرهنگ و هنر

اين کتاب اصولاً کتاب جامع و کار راه اندازي است. اين دو کلمه، بهترين توصيفش مي تواند باشد. کتاب مجموعه 720 عزل عاشورايي است که از تمام اعصار و دوره هاي شعر فارسي جمع آوري شده؛ از فيض کاشاني، تا حميدرضا برقعي. جمع آوري جامع يک طرف قضيه اين کتاب است و روي ديگرش، فهرست بندي جالب آن مي باشد.

 

کتاب به ياد عدد مقدس کربلا، در چهل منزل تدوين شده؛ چهار سرفصل و موضوع کلي. از مدت ها قبل از عاشورا (حضرت مسلم) تا مدت ها بعد از آن (بازگشت اسرار و اربعين)؛ چهل منزلي که هم شامل مناسبت هاي مهم تقويم عاشوراست و هم بزرگواران شاخص آن حادثه. جامعيت تاريخي و موضوعي کتاب، آن را گزينه مناسبي براي برطرف کردن هر نيازي کرده است.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]