تاریخ انتشار خبر: 28 بهمن 1391 - ساعت 02:48:18
حسین علی 

حسین علی 

این اثر نه یک روایت تاریخی صرف از عاشوراست و نه یک روایت ادبی صرف. یک اثر حدیثی صرف درباره امام حسین(ع) هم نیست. مجموعه‌ای از همه اینهاست و در عین حال شبیه هیچ‌یک از نمونه‌های متقدم در این زمینه‌ها نیست.

حسین علی

م. موید

چاپ و نشر بین الملل

حسین علی> تنها کتاب غیرشعری استاد محمدحسین مهدوی‌سعیدی (م.موید) است. از آن دست آثاری که باید آن را حاصل عمر یک پژوهشگر دانست؛ یکی از تک‌اثرهایی که به تنهایی برای جاودانگی نام صاحب آن در یک حوزه کفایت می‌کند. این اثر هنوز در میان حسین(ع) شناسان و عاشوراپژوهان جایگاه نیافته است، چرا که هم نام م.موید در این عرصه نام شناخته‌شده‌ای نیست و هم زمان زیادی از انتشار آن نگذشته است.

 

این اثر نه یک روایت تاریخی صرف از عاشوراست و نه یک روایت ادبی صرف. یک اثر حدیثی صرف درباره امام حسین(ع) هم نیست. مجموعه‌ای از همه اینهاست و در عین حال شبیه هیچ‌یک از نمونه‌های متقدم در این زمینه‌ها نیست. اثری است متفاوت و مستقل. مولف مثل یک دایره‌المعارف نامنظم و بی‌مدخل همه اینها را با هم درآمیخته است. اصلی‌ترین وجه تمایز کتاب هم همین تلفیق و درآمیختن موفقیت‌آمیز شیوه‌های مختلف است.

 

 

 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]