تاریخ انتشار خبر: 28 بهمن 1391 - ساعت 02:58:14
شماس شامی 

شماس شامی 

رمان "شماس شامی" کاریست از "مجید قیصری" و در فضای رمان های عاشورایی می‌باشد.حتما ماجرای آن فردمسیحی راشنیده اید که درمجلس یزید درشهر شام علیه یزید اعتراض تندی میکند. این کتاب بانگاهی متفاوت این برهه ازحادثه عاشورا را بازخوانی کرده است.

شماس شامی

مجید قیصری

افق

رمان "شماس شامی" کاریست از "مجید قیصری" و در فضای رمان های عاشورایی می‌باشد.حتما ماجرای آن فردمسیحی راشنیده اید که درمجلس یزید درشهر شام  علیه یزید اعتراض تندی میکند. این کتاب بانگاهی متفاوت این برهه ازحادثه عاشورا را بازخوانی کرده است. یک فرد مسیحی که درعالم رویا "خون مقدسی"را میبیند و بواسطه این خواب وارد مسایل جدیدی میشود که برای او آغاز جدیدیست در زندگی و انجام متفاوتیست درپایان.

 

نویسنده در مقدمه آورده است:

 

داستان اگر اجازه ندارد تاريخ را تحريف كند، اما اين توان و ظرفيت را دارد كه تاريخ را از زاويه اي نو به روايت بنشيند. گويي كه آن را دوباره مي آفريند. در «شماس شاهي» برهه اي از تاريخي مكرر، باز هم تكرار مي شود و هنوز نامكرر است.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]