تاریخ انتشار خبر: 28 بهمن 1391 - ساعت 03:04:53
کافر کوب

کافر کوب

نويسنده در اين كتاب در روايتي داستاني به شرح و بررسي دوران زندگي «مختار بن ابوعبيد ثقفي»پرداخته است.

کافر کوب

مسلم ناصری

نشر برادری

نويسنده در اين كتاب در روايتي داستاني به شرح و بررسي دوران زندگي «مختار بن ابوعبيد ثقفي» (1-67 ق) پرداخته است. در اين روايت داستاني همراهي نکردن مختار در قيام امام حسين (ع)؛ ورود حضرت مسلم (ع) به كوفه و حمايت مختار از او؛ زنداني شدن مختار به دليل حمايت از مسلم و آزادي او به واسطة شوهر خواهرش؛ قيام مختار پس از واقعة كربلا فراز و فرود قيام، انتقام از قاتلان امام حسين(ع) و يارانش و نيز نحوة شهادت ايشان مورد توجه نويسنده واقع شده است

 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]