تاریخ انتشار خبر: 28 بهمن 1391 - ساعت 03:05:57
قصه کربلا

قصه کربلا

نویسنده از آن داستان نویسان مذهبی کار بلد و سردبیر نشریه قرآنی همشهری آیه است که این مجموعه داستانی را در ۱۰ جلد و با زبانی روان روایت کرده است.

قصه کربلا

مهدی قزلی

نشر عماد

نویسنده از آن داستان نویسان مذهبی کار بلد و سردبیر نشریه قرآنی همشهری آیه است که این مجموعه داستانی را در ۱۰ جلد و با زبانی روان روایت کرده است.

تفاوت این مجموعه با دیگر کتاب‌های صوتی در آن است که روش روایت از حالت یک کتاب ساده شنیداری به مجموعه‌ای داستانی، با جلوه‌های صوتی تغییر کرده است.

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]