تاریخ انتشار خبر: 28 بهمن 1391 - ساعت 03:08:05
آفتاب برنی

آفتاب برنی

این مجموعه شامل 14جلد کتاب می باشد که در هرجلد به زندگی یکی از معصومین پرداخته شده است.آفتاب برنی جلد پنجم از این مجموعه خواندنی است که به زندگی امام حسین پرداخته است.

آفتاب برنی

زینب عطایی

انتشارات سازمان فرهنگی هنری شهرداری اصفهان

 

این مجموعه شامل 14جلد کتاب می باشد  که در هرجلد به زندگی یکی از معصومین پرداخته شده است.آفتاب برنی جلد پنجم از این مجموعه خواندنی است که به زندگی امام حسین پرداخته است.

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]