تاریخ انتشار خبر: 05 اسفند 1391 - ساعت 12:53:15
ترکه های درخت آلبالو

ترکه های درخت آلبالو

زمان شروع داستان،پاییز سال 1358 شمسی و مکان آن‌ زندان اوین است و قهرمان داستان یک افسر رژیم شاه است، که پس از انقلاب دستگیر شده،و اجازه دارد روزها در محوطه‌ زندان قدم بزند.

 زمان شروع داستان،پاییز سال 1358 شمسی و مکان آن‌ زندان اوین است و قهرمان داستان یک افسر رژیم شاه است، که پس از انقلاب دستگیر شده،و اجازه دارد روزها در محوطه‌ زندان قدم بزند.یکی از روزها وقتی به مقابل محل دادگاه‌ انقلاب-واقع در محوطه زندان-می‌رسد،خاطراتش تداعی‌ می‌شود.وی قبل از انقلاب سرهنگ رژیم پهلوی،فرمانده یکی‌ از گروههایی که به ظفار اعزام شده بودند و فرماندار یک منطقه‌ نظامی تهران بوده،ولی در روز 22 بهمن یکی از افراد گارد را می‌کشد و یکی را دستگیر می‌کند و تحویل انقلابیون می‌دهد.در زندان به پاسدارها را آموزش نظامی می‌دهد.یکی از این افراد یوسف است،که بعدها به کردستان می‌رود و فرماندهی گروهی‌ از نیروهای نظامی را برعهده می‌گیرد.

 

 

نویسنده با انتخاب‌ نام«ترکه‌های درخت آلبالو»و تداعی یکی از خاطرات کودکی‌ سرهنگ،که او توسط پدر خود-با ترکه‌های درخت آلبالو -تنبیه می‌شده،قصد داشته به تأثیر تربیت مذهبی او،در جهت‌یابی‌اش در بزرگسالی اشاره کند.سرهنگ در جنگی‌ استعماری شرکت داشته و در خدمت شاه بوده و راه را به خطا می‌رفته،ولی در پایان باز می‌گردد و در خدمت انقلاب و دفاع‌ مقدس درمی‌آید و بالاخره هم در این راه به شهادت می‌رسد.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]