تاریخ انتشار خبر: 05 اسفند 1391 - ساعت 10:58:13
آواز بلند

آواز بلند

آواز بلنددرباره جنگ و انسان و همدان است،خط اصلی داستان در مورد مفقود شدن هادی است و تمام ماجرای داستان از زبان حبیب اولین پسر خواهراو روایت میشود...

آواز بلند / عزتی پاک / شهرستان ادب

 آواز بلند سومین اثر در سه گانه عزتی پاک درباره جنگ و انسان و همدان! است،پیش ازاین اوزودبرمیگردیم رادرباره جنگ وکودکی،باغ کیانوش رادرباره جنگ ونوجوانی نوشته است وحالاجنگ باجوانی درهمدان را روایت  میکند!موضوع داستان به اواسط دهه 1360 و بمباران شهر‌ها باز مي‌گردد كه عزتی پاک بخشي از آن ماجرا‌ها را با تكيه بر تجربيات، خوانده‌‌ها و شنيده‌‌هایش نوشته‌ است.

خط اصلی داستان در مورد مفقود شدن هادی است و تمام ماجرای داستان از زبان حبیب اولین پسر خواهراو روایت میشود.حبیبی که تا آخر داستان مخاطب هیچ تصوری از ظاهر او نمیتواند داشته باشد. تنها ظاهر حبیب نیست که برای مخاطب مجهول میماند، تا آخر داستان میشود فهمید که او در سال آخر دبیرستان درس میخواند و چشم امید مدرسه است. نه از گذشته اش چیزی میدانیم و نه از علایقش. فقط میدانیم که به جبهه نمیرود به بهانه ی درس خواندن.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]