تاریخ انتشار خبر: 05 اسفند 1391 - ساعت 12:09:49
نخل های بی سر

نخل های بی سر

«نخل‌های بی‌سر» به داستان اشغال خرمشهر و مقاومت مردمی در برابر آن می‌پردازد. داستانی که تا پیش از آن و حتی تا سال‌ها پس از آن هم دستمایه خلق اثر داستانی قرار نگرفت .

نخل های بی سر / قاسمعلی فراست/نشر صرير

فراست در «نخل‌های بی‌سر» به داستان اشغال خرمشهر و مقاومت مردمی در برابر آن می‌پردازد. داستانی که تا پیش از آن و حتی تا سال‌ها پس از آن هم دستمایه خلق اثر داستانی قرار نگرفت و گویا انتشار این رمان توام با خلق ذهنیتی بوده است که تاهمین اندازه داستان‌نویسی درباره خرمشهر راکافی می‌داند.

 

 

"با خرمشهر صحبت كنين"

 

صداي تلفنچي قطع مي شود و صداي خفيف تري به گوش مي رسد.

 

-سلام عليكم!

 

صدا به گوش زن آشناست! صداي صالح است؛ صالح موسي زاده.

 

-سلام عليكم، بفرمائيد.

 

-بتول خانم خبر خوش؛ تبريك ؛ تبريك!

 

-چيه صالح؟ چه خبره؟

 

-تا چند دقيقه ديگه همه ايران مي فهمن؛شايده همۀ دنيا!

 

-خرمشهر آزاد شده؟

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]