تاریخ انتشار خبر: 05 اسفند 1391 - ساعت 11:10:56
خورشید می ماند  

خورشید می ماند  

این کتاب روایتی داستانی بر مبنای منابع و مستندات تاریخی از زندگی شیخ بهایی، فقیه، ریاضی دان و معمار بزرگ عصر صفوی است.

مقدمه بسیار کوتاه کتاب، نقل قولی از ملا محمد تقی مجلسی است با این مضمون: « بهاء الدین استاد کسی است که از وی استفاده نمودم، بلکه هم چون پدری بزرگوار بود. او در زمان خود شیخ الطائفه و جلیل القدر و عظیم الشان بود و حفظی بسیار داشت. من کسی را مانند او در کثرت علوم و وفور فصل و مقام عالی در زمان خود ندیدم. دارای کتبی نفیس است که از جمله حبل المتین و مشرق الشمسین می باشد، بلکه این شرح فقیه هم از فوائد اوست. زیرا من او را در خواب دیدم که فرمود چرا مشغول نمی شوی به شرح احادیث اهل بیت(ع)؟ گفتم این کار شماست. فرمود زمان ما گذشت. مشغول باش و یک سال مباحثات را ترک کن تا آن را تمام کنی.»این کتاب روایتی داستانی بر مبنای منابع و مستندات تاریخی از زندگی شیخ بهایی، فقیه، ریاضی دان و معمار بزرگ عصر صفوی است.

خورشید می ماند/کامران پارسی نژاد

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]