تاریخ انتشار خبر: 10 اسفند 1391 - ساعت 00:59:39
نام گل سرخ  

نام گل سرخ  

نام من سرخ / اورهان پاموک

وداع با اسلحه / همینگوی

خشم و هیاهو/ ویلیام فاکنر

رفیق اعلی /

 نام من سرخ / اورهان پاموک

وداع با اسلحه / همینگوی

خشم و هیاهو/ ویلیام فاکنر

رفیق اعلی /

لبه ی تیغ / سامرست موآم

بیلی باتگیت / ای ال دکتروف

دل سگ / میخائیل بولکاگف

مرشد و مارگریتا / میخائیل بولکاگف

سیذارتا / هرمان هسه

سلاخ خانه ی شماره 5 / کوت وونه گات

در جبهه غرب خبری نیست

خانم دالوی / ویرجینیا وولف

موش ها و آدم ها / جان اشتاین بک

قول/ فردریش دورنمانت

نام گل سرخ / امبرتو اکو

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]