تاریخ انتشار خبر: 15 اسفند 1391 - ساعت 01:18:31
بحران مشروطیت

بحران مشروطیت

انقلاب مشروطه یک واقعه‌ی تک عاملی نبوده بلکه تحت تأثیر عوامل سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و دینی و اجتماعی که در بطن جامعه در حال رخ دادن بود به ثمر نشست. بازشناسی لایه های مختلف در مشروطه و نقد و ارزیابی هرکدام هدف اصلی این کتاب میباشد.

بحران مشروطیت

حسین آبادیان

مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

659 صفحه

مشروطه نقطه عطف تاریخ ایران به شمار میرود. انقلاب مشروطه یک واقعه‌ی تک عاملی نبوده بلکه تحت تأثیر عوامل سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و دینی و اجتماعی که در بطن جامعه در حال رخ دادن بود به ثمر نشست. بازشناسی لایه های مختلف در مشروطه و نقد و ارزیابی هرکدام هدف اصلی این کتاب میباشد.

 

نقش انجمن های سری و مجامع مختلف در پیشبرد مشروطه و ارزیابی و نقد تحلیلی آنها از خصوصیات این اثر است که با توجه به رهبری روحانیون مقیم نجف تشریح شده است.جزیی نگری و ریشه یابی حوادث و تحولات خصلت عمومی کتاب حاضر است به همین دلیل تا حد امکان بار تحولات و حوادث شناسایی شده اند و ارتباط آنها با حوادث بین المللی مورد بازکاوی قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]