تاریخ انتشار خبر: 15 اسفند 1391 - ساعت 01:32:50
مقدمه فکری نهضت مشروطیت

مقدمه فکری نهضت مشروطیت

نویسنده‌ی این کتاب در تبیین ریشه های نهضت مشروطیت به استبداد ستیزی، استعمار ستیزی، عدالت خواهی و ترقی خواهی به عنوان اصلی ترین علت ها میپردازد .

مقدمه فکری نهضت مشروطیت

علی اکبر ولایتی

دفتر نشر فرهنگ اسلامی

196 صفحه

نویسنده‌ی این کتاب در تبیین ریشه های نهضت مشروطیت به استبداد ستیزی، استعمار ستیزی، عدالت خواهی و ترقی خواهی به عنوان اصلی ترین علت ها میپردازد و به دلیل همین دیدگاهش در فصل اول زمینه های فکری پیش از مشروطیت را با توجه به جریانات حکومت صفویان و مسخ فرهنگ تشیع سرخ، نفوذ فراماسونری در قاجار و شکست از روسیه تحلیل میکند. در فصل دوم با توجه به اندیشه های طالب اوف، میرزا ملکم خان، میرزا حسین خان سپهسالار، امین الدوله، میرزا آقا خان کرمانی و شیخ احمد روحی و میرزا علی محمد باب ریشه های غرب زدگی را در پیشتازان روشنفکری تشریح میکند.

 

تفاهم انگلیس و روسیه برای به سلطنت رساندن رضاخان و کودتای او و عواقب حکومت وی هم آخرین مطلب کتاب است که در اصل دیگر مطالب کتاب مقدمه ای برای این بخش به شمار میروند.

 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]