تاریخ انتشار خبر: 15 اسفند 1391 - ساعت 01:53:59
امام خمینی و خودآگاهی تاریخی

امام خمینی و خودآگاهی تاریخی

بررسي جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي و نقش آن در حال و آيندة جهان با عينك غربي، جز دوری از حقیقت آن، ثمری در پی نخواهد داشت. بنابراین بهترین نوع نگاه مبتنی بر هندسة معرفتی امام خمینی، رحمت الله، است که نویسنده در این کتاب سعی در تببین آن دارد.

امام خمینی و خودآگاهی تاریخی

اصغر طاهرزاده

لب الميزان

216 صفحه

«خودآگاهي آن نوع از آگاهي است كه به عمق جان انسان سرايت كرده و سراسر وجودش را فرامی‌گیرد.»

رویکرد متعالی به انقلاب اسلامی ایران که مبتنی بر دیدگاه‌های رهبر کبیر انقلاب، رضوان الله علیه، است خصوصیت متمایز این اثر مي‌باشد. نویسنده معتقد است که ذات انقلاب اسلامی با تمام تحولات تاریخی غربی تفاوت ماهوی دارد و لذا نمی‌توان با همان الگوی معرفتی به تحلیل این جریان تاریخ‌ساز نشست.

 

 

بنابراین بررسي جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي و نقش آن در حال و آيندة جهان با عينك غربي، جز دوری از حقیقت آن، ثمری در پی نخواهد داشت. بنابراین بهترین نوع نگاه مبتنی بر هندسة معرفتی امام خمینی، رحمت الله، است که نویسنده در این کتاب سعی در تببین آن دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]