تاریخ انتشار خبر: 15 اسفند 1391 - ساعت 02:02:26
سه ديدار با مردي كه از فراسوي باور ما مي‌آمد: رجعت به ريشه‌ها

سه ديدار با مردي كه از فراسوي باور ما مي‌آمد: رجعت به ريشه‌ها

استفاده از قالب داستانی برای تبیین و انتقال بسیاری از حقايق تاریخی شیوه‌ای بسیار مطلوب و در عین حال کمتر توجه‌شده در این زمینه است. اهمیت کار نویسنده اینجا است که توانسته از دوران کودکی آن بزرگ‌مرد تاریخ،به همراه تمام مشکلات و شیرینی‌های آن دوران و سپس جریانات آشنايی با خانوادة همسر و ازدواج را با بیان داستانی شیوا و دلنشین به تصویر بکشد.

سه ديدار با مردي كه از فراسوي باور ما مي‌آمد: رجعت به ريشه‌ها

نادر ابراهيمي

انتشارات سورة مهر

2 جلدی

استفاده از قالب داستانی برای تبیین و انتقال بسیاری از حقايق تاریخی شیوه‌ای بسیار مطلوب و در عین حال کمتر توجه‌شده در این زمینه است. اهمیت کار نویسندة مرحوم اینجا مشخص می‌شود که توانسته است از دوران کودکی آن بزرگ‌مرد تاریخ، حضرت امام خمینی، قدس سرّه الشریف، به همراه تمام مشکلات و شیرینی‌های آن دوران و سپس جریانات آشنايی با خانوادة همسر و ازدواج را با بیان داستانی شیوا و دلنشین به تصویر بکشد.

 

نویسنده در دیدار دوم (جلد دوم این مجموعه) موضوعات مهم و جذابِ کمتر شنیده‌شده از حیات پربرکت ایشان را به تصویر کشیده است. یکی از نکات قابل توجه دربارة این مجموعه این است که جلد سوم آن دچار سرنوشت نامعلومی شده است و آنان که این دو جلد را مطالعه کرده‌اند در حسرت جلد سوم آن مانده‌اند.

 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]