تاریخ انتشار خبر: 20 اسفند 1391 - ساعت 00:19:06
آسمانی

آسمانی

"آسمانی" کامل و شیواترین مجموعه در احوال و افعال و اقوال مردیست که به راستی آسمانی زیست چرا که، اهل آن دیار بود.

روح لطیفش تجلى واقعى عرفان و رفتار و خلق كریمانه‏اش نمادى از حضور عالمان آگاه در سطح جامعه بود. سخن از عارف كامل آیت الله میرزا محمد على شاه آبادى است. نه تنها  امام انقلاب ،مأموم و شاگرد کلاس درسش بود که ایشان در زمان خود پشتوانه مردم تهران بود.اینگونه جمع بین حماسه و عرفان،بین علم و عمل سرشار و بین ظلم ستیزی و خلق کریمانه را دراین کتاب خواهید خواند."آسمانی" کامل و شیواترین مجموعه در احوال و افعال و اقوال مردیست که به راستی آسمانی زیست چرا که، اهل آن دیار بود.

آسمانی

هیئت تحریری موسسه شمس الشموس

موسسه شمس الشموس

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]